Laatu
Käytössämme on nykyaikainen tietokonepohjainen näytteenotto-ohjelma, jonka avulla pystymme seuraamaan jatkuvasti tuotteidemme laatua.
 
 
Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt meille todistuksen kiviainesten laadunvalvonnasta.
 
 
Yrityksemme kuuluu Suomen vahvimpiin.  
Suomen Vahvimmat