Laatu
Käytössämme on nykyaikainen tietokonepohjainen näytteenotto-ohjelma, jonka avulla pystymme seuraamaan jatkuvasti tuotteidemme laatua.
 
 
Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt meille todistuksen kiviainesten laadunvalvonnasta:
 
 
Yrityksemme on kuulunut jo pitkään Suomen vahvimpiin:
 
Suomen Vahvimmat